GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG

  • Nacht Van De Jeugdbeweging is een event waar in principe iedereen welkom is. Grensoverschrijdend gedrag wordt niet getolereerd door de organisatie. Wij verwerpen elke vorm van fysiek of verbaal geweld , pesterijen en respectloos gedrag. We vragen iedereen om zich respectvol te gedragen.
  • Heb je een probleem? Onze security mensen, medewerkers en de EHBO staan altijd klaar om je te helpen. Je kan ook steeds terecht bij de helpdesk.
  • Door de aankoop van een toegangsticket bevestig je uitdrukkelijk dat je als bezoeker aan ons fuifreglement bent gebonden. Iedere inbreuk hierop zal gesanctioneerd worden. Nacht Van De Jeugdbeweging behoudt het recht om eenieder te allen tijde de toegang tot het terrein te ontzeggen indien hiertoe voldoende grond bestaat.