Proclaimer

Met onderstaande proclaimer willen we elke gebruiker van onze website even kort wijzen op het juridische luik. Indien je de volledige versie(s) wil lezen, verwijzen we je graag door naar onze Algemene Voorwaarden, Algemene Verkoopsvoorwaarden en Privacy Policy.

Deze website is een initiatief van;

Nacht Van De Jeugdbeweging Limburg VZW , met maatschappelijke zetel in;
Vaartstraat 14
3500 Hasselt, België
Ingeschreven met ondernemingsnummer ...........

hallo@nvdjlimburg.be

 

Wat je moet weten over onze website

Als je dit leest, weet je normaal gezien wel waarom onze website bestaat. Die is er in de eerste plaats om jou te informeren. Je kan hier terecht voor algemene informatie rond de programmatie van evenementen en de werking van onze organisatie, Nacht Van De Jeugdbeweging Limburg VZW , maar evengoed voor specifieke informatie voor de evenementen waarvoor tickets te koop/te bestellen zijn. De beschikbare informatie is louter bedoeld voor informatieve en commerciële doeleinden in relatie tot de georganiseerde evenementen en bijbehorende verkoop van tickets. We kunnen niet garanderen dat deze informatie steeds aan de gewenste kwaliteit voldoet maar leveren daartoe wel alle nodige en redelijke inspanningen.

Wij bieden onze website op ‘as is’ en ‘as available’ basis aan. Ieder gebruik is steeds op eigen risico. De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor de gevolgen van een bezoek aan onze website, dus ook als je iets downloadt. Wij nemen voldoende maatregelen om de toegankelijkheid, goede werking en veiligheid van onze website en diensten te garanderen maar dit is geen absolute garantie. Voor meer informatie kijk je best even naar onze Algemene Voorwaarden.

Op onze website staan ook heel wat verwijzingen naar websites van derde partijen. Aangezien deze websites niet onder de controle van Nacht Van De Jeugdbeweging Limburg VZW staan, zijn deze links steeds op eigen risico aan te klikken. Het feit dat de verwijzingen op onze website staan, betekent niet automatisch dat we akkoord gaan met de inhoud van deze websites.

We zijn niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van, contractuele en buitencontractuele, tekortkomingen met betrekking tot de inhoud, de goede werking en/of veiligheid en de toegankelijkheid van onze website en haar diensten. We sluiten onze aansprakelijkheid voor zware fout en opzet uiteraard niet uit.

Alles kan beter, dus ook onze website. Heb je opmerkingen rond de kwaliteit van de inhoud, vragen over de beveiliging of eenvoudigweg een suggestie, laat het ons gerust weten via Hallo@nvdjlimburg.be. Wij hechten belang aan jouw inbreng.

 

Algemene verkoopsvoorwaarden

Onze website is het enige portaal voor de aankoop van tickets van onze evenementen. 

In onze Algemene Voorwaarden vind je meer informatie over o.a. tickets en voor aankoop- en verkoopprocedure. We verwijzen je graag door naar de relevante documenten voor een nog uitgebreidere uiteenzetting. Het is aangeraden om deze documenten op geregelde basis door te nemen, zodat je zeker op de hoogte bent van eventuele wijzigingen. Deze documenten kunnen namelijk ten allen tijde eenzijdig door ons worden gewijzigd. Bepaalde pagina’s en onderdelen van de website kunnen afzonderlijke en/of bijkomende voorwaarden hebben, in aanvulling van de Algemene Voorwaarden.